KU AZS PWSZ Nysa
KU AZS PWSZ W NYSIE
ul. Głuchołaska 12, 48-303 Nysa
AZS Nysa

Legitymacja AZS PWSZ w Nysie

  1. Potwierdza członkostwo w AZS PWSZ w Nysie i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach sekcji.
  2. Uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, czyli Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Opolszczyzny.
  3. Uprawnia do zniżek związanych z programem ISIC, m. in.
    - stała zniżka w sieci sklepów GO Sport
    - 10% zniżki na usługi noclegowe i wynajem sprzętu w COSA AZS,
  4. Zapewnia całodobową ochronę na całym świecie z ubezpieczeniem NNW w Gother S.A na kwotę 6.500 zł (I wariant), 25.000 zł (II wariant) lub 65.000 zł (III wariant).
  5. Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki - od 1 października do 30 września.

Aby przystąpić do naszego klubu oraz wyrobić legitymację ISIC AZS należy:

- Zgłosić się do naszego biura,
- wypełnić deklarację,
- wpłacić opłatę członkowską,
- przygotować jedno zdjęcie.

Aby przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej należy:

- Zgłosić się do naszego biura,
- zabrać ze sobą legitymację AZS,
- wpłacić opłatę członkowską.

Opłaty członkowskie w roku akademickim 2020/2021
- wariant I 80 zł (suma ubezpieczenia 6.500 zł)
- wariant II 120 zł (suma ubezpieczenia 25.000 zł)
- wariant III 1000 zł (suma ubezpieczenia 65.000 zł)