Kontrast:

Podziękowania Państwowej Straży Pożarnej dla PWSZ w Nysie

W Sali Senatu PWSZ w Nysie odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli oficerowie Państwowej Straży Pożarnej: Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk, Komendant Powiatowy PSP w Nysie bryg. Paweł Gotkowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nysie kpt. Dariusz Pryga oraz Prorektor ds. nauki i rozwoju dr. Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie, studenci ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa wewnętrznego - członkowie studenckich kół naukowych COR i BWN wraz z opiekunami.

Podczas spotkania Opolski Komendant Wojewódzki PSP podziękował władzom PWSZ w Nysie oraz studentom za pomoc przy organizacji krajowych ćwiczeń ratowniczych „Opolskie 2021”. Bryg. Arkadiusz Kuśmierski i Prorektor Tomasz Drewniak podkreślali długą tradycję współpracy pomiędzy PSP a naszą Uczelnią oraz korzyść, jaką ta współpraca przynosi zarówno dla studentów i strażaków jak i mieszkańców powiatu.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał drobny upominek związany z ćwiczeniami i powiatem nyskim.

Zdjęcia z ćwiczeń - arch. PSP
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik