Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

 

Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia na semetr letni 2021/2022 w ramach programu Erasmus+

Wykorzystaj swój pakiet 12 miesięcy mobilności i zgłoś się do 30.10.2021 na wyjazd na studia na semestr letni 2021/2022

do wybranej uczelni partnerskiej 

 

Aby aplikować należy wybierać dowolną uczelnię partnerską PWSZ w Nysie, złożyć formularz aplikacyjny na stronie www.erasmus.pwsz.nysa.pl  i rozpocząć przygodę życia. Mobilność w ramach programu Erasmus+ to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także otwieranie się na nowe doświadczenia, które z pewnością pomogą rozwinąć nabyte już wcześniej kompetencje i sprawności językowe, pozwolą wzbogacić CV, a tym samym zwiększą Twoje szanse na rynku pracy.

Pamiętaj, że PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+ realizuje mobilności w dwóch kategoriach KA-103, tj. do uczelni partnerskich położonych w krajach Unii Europejskiej (więcej na http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,162 ) oraz  KA-107, tj. z innymi regionami świata (więcej na http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1057,0,0,-1,550 ).

Co ważne, studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki lub wsparcie indywidualne ze specjalnego budżetu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, więcej na https://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1226,0,0,-1,396.

Lista dokumentów rekrutacyjnych:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462

Lista uczelni partnerskich:

http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,167

Dofinansowanie wyjazdu:

http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/bwm/pliki/alokacja_103_2020.pdf

 

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz mobilności w ramach programu ERASMUS+ uzyskasz kontaktując się z nami mailowo bwm@pwsz.nysa.pl lub na naszej stronie www.bwm.pwsz.nysa.pl  w zakładce Erasmus+.

W przypadku pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapytania na platformie TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3fa1ca49b42a49edb8199e10beff8d5c%40thread.tacv2/ERASMUS%2520wyjazdy%2520na%2520studia%2520i%2520praktyki?groupId=1dd40857-eb46-4c38-be7b-da8509c07840&tenantId=06d44097-de62-40ea-8122-0f3f992edaad

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK